تهراندشت – سرخاب

مشخصات پروژه

سبک طراحی

مدرن

مساحت زیربنا

۱۴۰ متر مربع

سال طراحی

فروردین ۱۳۹۹

موقعیت

تهراندشت – سرخاب

مساحت زمین

۵۰۰ متر مربع

بودجه ساخت

حدود ۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان