فارس - شیراز

مشخصات پروژه

سبک طراحی

مدرن

مساحت زیربنا

۱۳۰ متر مربع

سال طراحی

مرداد ۱۴۰۰

موقعیت

فارس - شیراز

مساحت زمین

۲۶۰ متر مربع

بودجه ساخت

حدود ۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان

طراحی نما و محوطه

Exterior and Landscape

طراحی دکوراسیون

Decoration

طراحی اتاق خواب و سرویس

Bedroom and Bathroom