مازندران - لاویج

مشخصات پروژه

سبک طراحی

مدرن

مساحت زیربنا

۲۲۰ متر مربع

سال طراحی

خرداد ۱۳۹۹

موقعیت

مازندران - لاویج

مساحت زمین

۳۵۰ متر مربع

بودجه ساخت

حدود ۱/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان