کویت

مشخصات پروژه

سبک طراحی

مدرن

مساحت زیربنا

۶۰۰ متر مربع

سال طراحی

اسفند ۱۳۹۹

موقعیت

کویت

مساحت زمین

۵۰۰۰۰ متر مربع

بودجه ساخت

حدود ۷/۰۰۰/۰۰۰ میلیون دلار

طراحی نما و محوطه

Exterior and Landscape