سیسنگان _ مازندران

مشخصات پروژه

سبک طراحی

مدرن

مساحت زیربنا

۳۵۰ متر مربع

سال طراحی

اسفند ۱۳۹۹

موقعیت

سیسنگان – مازندران

مساحت زمین

۱۰۰۰ متر مربع

بودجه ساخت

حدود ۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان

طراحی نما و محوطه

Exterior and Landscape

طراحی دکوراسیون

Decoration

طراحی اتاق خواب و سرویس

Bedroom and Bathroom