کوهسار _ کرج

مشخصات پروژه

سبک طراحی

مدرن - اینداستریال

مساحت زیربنا

۲۲۰ متر مربع

سال طراحی

تیر ۱۴۰۰

موقعیت

کوهسار – کرج

مساحت زمین

۱۴۰۰ متر مربع

بودجه ساخت

حدود ۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان

طراحی نما و محوطه

Exterior and Landscape

طراحی دکوراسیون

Decoration

طراحی اتاق خواب و سرویس

Bedroom and Bathroom