کوهسار _ البرز

مشخصات پروژه

سبک طراحی

مدرن

مساحت زیربنا

۳۸۰ متر مربع

سال طراحی

اسفند ۱۳۹۹

موقعیت

کوهسار – البرز

مساحت زمین

۷۰۰ متر مربع

بودجه ساخت

حدود ۳/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان

طراحی نما و محوطه

Exterior and Landscape

طراحی دکوراسیون

Decoration

طراحی اتاق خواب و سرویس

Bedroom and Bathroom