تهراندشت – البرز

مشخصات پروژه

سبک طراحی

پست مدرن

مساحت زیربنا

۱۴۰ متر مربع

سال طراحی

تیر ۱۳۹۹

موقعیت

تهراندشت – البرز

مساحت زمین

۵۰۰ متر مربع

بودجه ساخت

حدود ۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان

طراحی نما و محوطه

Exterior and Landscape