خوزستان _ اهواز

مشخصات پروژه

سبک طراحی

مدرن

مساحت زیربنا

۱۲۰ متر مربع

سال طراحی

آبان ۱۳۹۸

موقعیت

خوزستان ـ اهواز

مساحت زمین

۱۴۰ متر مربع

بودجه ساخت

حدود ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان