ملارد - تهران

مشخصات پروژه

سبک طراحی

مدرن

مساحت زیربنا

۱۷۰ متر مربع

سال طراحی

دی ۱۴۰۰

موقعیت

ملارد - تهران

مساحت زمین

۷۳۰ متر مربع

بودجه ساخت

حدود ۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان

طراحی نما و محوطه

Exterior and Landscape

طراحی دکوراسیون

Decoration

طراحی اتاق خواب و سرویس

Bedroom and Bathroom