ماهدشت _ کرج

مشخصات پروژه

سبک طراحی

مدرن

مساحت زیربنا

۲۴۰ متر مربع

سال طراحی

مرداد ۱۴۰۰

موقعیت

ماهدشت – کرج

مساحت زمین

۵۰۰ متر مربع

بودجه ساخت

حدود ۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان