تهراندشت – کرج

مشخصات پروژه

سبک طراحی

مدرن – روستیک

مساحت زیربنا

۱۵۰ متر مربع

سال طراحی

آبان ۱۳۹۹

موقعیت

تهراندشت – کرج

مساحت زمین

۷۰۰ متر مربع

بودجه ساخت

حدود ۱/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان

طراحی نما و محوطه

Exterior and Landscape

طراحی دکوراسیون

Decoration

طراحی اتاق خواب و سرویس

Bedroom and Bathroom